ENTRY FORM / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WYSTAWA - SHOW:
09.05.2020 sobota
XV Krajowa Wystawa Psów Rasy Golden Retriever
o Puchar im. Agaty Kubskiej


RASA - Breed:
GOLDEN RETRIEVERUDZIAŁ - Participation
Zgłoszony(a) poniżej pies/suka uczestniczył(a) w min. 2 chorzowskich wystawach goldenów:
Entered dog/bitch participated at least in two of golden retriver shows organized by Chorzow

TAK / YES       NIE/ NO


zgłaszam psa do klasy - I enter the dog to the class
DANE PSA - ABOUT THE DOGIMIĘ i przydomek - Dog's name:
IMIĘ (Dog's name)
PRZYDOMEK ( prefix )

Przed IMIENIEM - Before the Name       Po IMIENIU - After the name


Suka - Bitch       Pies - Dog


data urodzenia - date of birth:
wpisz w formacie - example RRRR-MM-DD (rok-miesiac-dzień )


nr rejestracji oddziałowej:
dotyczy psów zarejestrowanych w ZKwP


Nr rodowodu - Pedigree no
(PKR w przygotowaniu, PKR w nostryfikacji, PKR, VDH, CMKU ...)


Nr oryginalnego rodowodu eksportowego
dla psów importowanych do Polski
przed nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej!
nr tatuażu lub chipa -Tattoo or chip:


Umaszczenie - Colour:


tytuły i stopień wyszkolenia - Titles
wpisz BRAK gdy nie ma ( please enter NONE if there is no title )


ojciec - Sire:


matka - Dam:
hodowca - Breeder:


Kraj - Land

DANE WŁAŚCICIELA - OWNERwłaściciel IMIĘ (Owner's first name ):

właściciel NAZWISKO (Owner's Last Name):

właściciel KRAJ (Owner's Land):


nr telefonu - telephone number:


e-mail


wpisz jeszcze raz adres mejlowy (enter e-mail again)


Współwłaściciel - Co-owner:

Proszę pamiętać o dołączeniu odpowiednich, wymaganych dokumentów
do klasy użytkowej (certyfikat użytkowości) jak i championów (dyplom) a także kopii rodowodu.

(Copies of required certificates (for champion and working class), pedigree and other documents
(f.e. World and Europe Winner, Club Winner certificates) should be attached to the entry form )Niżej podpisany stwierdza, że znany jest mu regulamin wystaw i zobowiązuję się do niego stosować.
Oświadczam, że uiściłem składkę członkowską za rok bieżący.

W związku z aktualizacja polityki ochrony danych osobowych tzw (RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
gromadzonych w procesie przygotowywania wystaw psów rasowych .
więcej na temat naszej polityki RODO
Przypominamy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i jest niezbędne do zgłoszenia psa na wystawę.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa, bez względu na to,
czy zostanie on doprowadzony do oceny.

The exhibitor signed below confirms that is familiar with the Show Regulations and will obey them
In connection with the update of the so-called Personal Data Protection Policy (RODO),
I consent to the processing of my personal data collected in the process of preparing dog
We would like to remind you that the consent is voluntary and is necessary to register the dog for the exhibition.
The sending of the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the fee for the dog,
no matter if it will/will not be presented to judgement.


NUMER KONTA
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Podpis (Nazwisko) osoby zgłaszająca - signature (Name)

uwaga wysyłanie formularza może potrwać kilka minut, zależy od wielkości załączonych plików i szybkosci serwera