ENTRY FORM / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURENCJE HODOWLANE /BREEDING COMPETITIONS

jeżeli wybierasz z podpowiedzi google , może pojawić się informacja - nieprawidłowy format.
Przejdz wtedy do kolejnego okna a informacja zniknie


WYSTAWA - SHOW:

09.05.2020 sobota
XV Krajowa Wystawa Psów Rasy Golden Retriever
o Puchar im. Agaty Kubskiej

RASA - Breed:
GOLDEN RETRIEVER


KONKURENCJE HODOWLANE - BREEDING COMPETITIONS

HODOWLA - kennel name
min.3 - max.5 z minimim 2miotów z tym samym przydomkiem
min.3 - max.5 with a minimum of 2 litters with the same prefix
Proszę wpisać tylko imię i przydomek psa/suki/ Please enter only the name and prefix of the dog / bitch

NAJLEPSZA PARA - BEST COUPLE
pies i suka będące własnością jednego właściciela/dog and bitch owned by one owner
pies /male:  
suka /female:SUKA HODOWLANA - breeding bitch
matka z potomstwem, min.3 - max.5 po minimum 2 różnych reproduktorach
(mother with offspring, min.3 - max.5 after minimum 2 different stud dogs)
REPRODUKTOR - stud dog
reproduktor z potomstwem, min.3 - max.5 z minimum 2 skojarzeń
stud of offspring min.3 - max.5 with at least 2 litters
DANE WŁAŚCICIELA - OWNER

IMIĘ (Owner's first name ):

NAZWISKO (Owner's Last Name):

nr telefonu - telephone number:

e-mail
jeżeli wybierasz z podpowiedzi google , może pojawić się informacja - nieprawidłowy format.
Przejdz wtedy do kolejnego okna a informacja zniknie.


wpisz jeszcze raz adres mejlowy (enter e-mail again)Współwłaściciel - Co-owner:

Niżej podpisany stwierdza, że znany jest mu regulamin wystaw i zobowiązuję się do niego stosować.
Zapisane do Konkurencji hodowlanej psy zostały zgłoszone na KWPR Golden Retriever. Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za konkurencje hodowlane bez względu na to,
czy psy zostanią doprowadzone do oceny.

The exhibitor signed below confirms that is familiar with the Show Regulations and will obey them
The dogs registered for breeding competition were submitted on (KWPR Golden Retriever)

The sending of the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the fee for the dog,
no matter if it will/will not be presented to judgement.


NUMER KONTA
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Podpis (Nazwisko) osoby zgłaszająca - signature (Name)

uwaga wysyłanie formularza może potrwać kilka minut, zależy od wielkości załączonych plików i szybkosci serwera